Forskuddsbetalinger i Visma.net

Hvordan du kan forskuddsbetale / forhåndsbetale leverandører i Visma.Net ERP 

Det første du gjør er å opprette en innkjøpsordre. Fra innkjøpsordre bildet har du også muligheten til å opprette forhåndsbetalinger fra Behandlinger.  

Trykker du på denne popper det opp ett nytt vindu for inngående faktura, dette er stedet man normalt registrerer en forhåndsbetaling og det er fult mulig å gjøre det direkte fra dette bildet – men da må du koble betalingen mot faktura manuelt i ettertid. 

her vil linjene legge seg med totalbeløpet på innkjøpsordren, jeg skal i dette tilfellet bare forskuddsbetale 30% av nettobeløpet til leverandøren og justerer derfor dette på linjene. Siden dette er en ren utbetaling skal det ikke beregnes mva på denne, systemet forslår automatisk å legge til avgiftkode men denne må fjernes – det skal stå 0.  

Oppdater dette bilaget og trykk deg videre til betalingene, her vil du kunne velge mellom «manuelle betalinger» eller «AutoPay betalingsbehandling».  

  • Manuelle betalinger gjøres i nettbanken – dette valget bruker du om du ikke bruker autopay. 
  • Autopay betalingsbehandling behandler betalingene automatisk – her skjer utbetalingen på samme måte som ved en betaling av inngående faktura og bilaget som opprettes oppdateres og posteres i regnskapet når tilbakemelding om bekreftet betaling kommer fra banken. 

Gjør du betalingen manuelt må du endre betalingsmetode til «4 – kontant» for å kunne fjerne «på vent» knappen. 

Oppdaterer du dette bilaget får du følgende føring 

Systemer har nå registrert forskuddsbetalingen og vil koble denne mot faktura når du senere mottar denne. Når du mottar fakturaen for innkjøpet bekrefter du mottaket og kobler fakturaen opp mot mottaket. 

Fakturaen vil ligge med totalt skyldig beløp og beregne mva av dette, i mitt tilfellet tilsvarer dette 70.000,- netto + 17.500,- mva 

Går du videre til behandlinger og manuelle betalinger kommer du til betalingsbildet for fakturaen, her vil du se at systemet har redusert betalingen tilsvarende forhåndsbetalingen. 70.000 + 17.500 – 21.000 = 66.500.