Hvordan knytte fraktkostand til varekostand

Hvordan fraktkost knyttes til varer igjennom varemottak. 

Fraktfaktura kommer ofte separat og det er da ønskelig å knytte også denne til varekosten. Dette gjøres med samme logikk som når man knytter varemottak til faktura, men med en litt annen tilnærming. 

Sette opp fraktleverandør 

For å kunne gjøre denne koblingen må leverandøren ha avkryssningen «inntakskost leverandør» avkrysset. Denne finner du på leverandørkortet 

Koble varemottak 

Når fraktfakturaen kommer vil du da få muligheten til å koble dette opp mot et varemottak fra «inntakkostnader» fanen på fakturaen. Her må du velge en inntakskostkode, dette er fordelingsnøkkelen for fraktkostnadene ( forklart under) 

Inntakskostkoden må konfigureres før du kan koble mottaket, denne finner du enkelt ved å søke i søkefeltet øverst eller under Kjøp – > innstillinger -> inntakskostkoder 

Inntakskostkoder 

I dette vinduet har du en del valg, hvor alle merket med en rød stjerne må fylles inn. Typen bestemmer opphavet til denne kosten, i dette tilfellet velges «frakt og diverse opprinnelig gebyr», matchingsmetoden bestemmer hvordan du vil sjekke matcher mot varemottak ( på faktura), sett denne til «fra begge», allokeringmetode er selve fordelingsnøkkelen og bestemmer hvordan varekosten foredels. Denne har jeg satt til «etter mengde», dette betyr at den kostnaden jeg velger å koble mot mottaket jevnt blir fordelt etter antall varer. Har jeg registrert et varemottak med 100 varer med en fraktkostnad på 1.000kr blir hver av disse varene tildelt 10 kr ekstra i fraktkostnad.  

Ser du tilbake på fanen «inntakskostnader» på fakturaen kan du også legge til flere linjer her, og velge varenummer. Dette betyr at du kan tildele deler av fakturaen på en spesiell vare – om det for eksempel er en stor vare som faktisk koster mer å frakte. Om du ikke velger noe varenummer i denne kolonnen blir kostnaden fordelt på hele mottaket.  

Oppdatere faktura 

På fanen» dokumenter» hvor fakturalinjene fremkommer vil du se at det legger seg ytterliger linjer for (på samme måte som når du kobler varemottak) når du kobler fraktlinjer. De opprinnelige linjene må derfor fjernes før du oppdatere fakturaen. 

Når denne er fjernet kan du oppdatere fakturaen for å fordele fraktkostnadene.