Varemottak på feil leverandør

Hvordan du kan rette opp i mottak som er gjort på feil leverandør 

For å løse opp i dette lager vi en retur av det opprinnelige mottaket og påser at årsakskoden er riktig i forhold til hva vi skal gjøre. Et varemottak i Visma.Net ERP føres standard debit 1460 varelager, kredit 2961 annen påløpt kostnad, returen blir imidlertid standard satt til kredit 1460/ debit 4000, derfor må vi endre årsakskoden systemer foreslår når mottaket skal «annulleres». 

  • Lage retur av varemottaket 
  • Påse at årsakskoden er korrekt 
  • Oppdater retur 

Klikker du på forespørsler og videre inn på bunten til varelagerdokumentet vil du se hvilke føringer som er gjort. 

  

  

  

Selve returen kan lages ved å bruke Clip Board funksjonen (se her), videre må du passe på at årsakskoden som benyttes på mottaket er riktig i forhold til hva du vil gjøre. Systemet foreslår normalt årsakskode 2 med konto 4000, som blir feil i vårt eksempel siden vi skal annullere mottaket. 

  

  

Om du ikke har en årsakskode du kan bruke kan du lese her 

Videre legger vi årsakskoden på linjene – denne kan ligge lengere bortover hos deg, trykk på kolonnevelgeren eller scroll til høyre for å finne feltet. 

Oppdaterer du bilaget vil regnskapsdetaljene se slik ut etterpå: