Hvordan opprette salgsordre, leveranse og faktura

Hvordan du oppretter en salgsordreprosess, salgsordre, leveranse, vareuttak og utgående faktura (fra registrering menyen). 

For å opprette en ny salgsordre går du til menyvalget salg og klikker på salgsordrer

Her får du en oversikt over eksisterende salgsordre. Klikk på pluss for å opprette en ny salgsordre: 

Start med å velge gjeldende kunde.  

Foreta eventuelle endringer, for eksempel på ønsket leveringsdato og beskrivelse.  

Under fanen dokumenter kan du velge varene som du ønsker å ha med på salgsordren. Klikk på pluss for å legge til én eller flere varelinjer. 

Velg aktuelle vare/varenummer og antall. Eventuelt endre lagersted, salgspris og annen informasjon. 

Når salgsordren er klar, kan den sendes på epost til kunden ved å fjerne avhukingen «på vent» og velge behandlinger > send på epost.  

Printutskrift kan tas ut under rapporter

Videre kan du opprette en leveranse ut i fra salgsordren. Klikk på behandlinger og velg opprett leveranse

På leveransen har du mulighet til å skrive ut plukkliste (under behandlinger), samt pakkseddel og proformafaktura (under rapporter).  

Her kan du også endre lagersted og lokasjon for vareuttaket. Eventuelt justere levert antallslik at en restordre blir opprettet. 

Når leveransen skal bekreftes klikker du på: 

Etter leveransen er bekreftet vil varelagerbeholdningen bli oppdatert (forutsetter visse salgsinnstillinger – eventuelt oppdatere varelager manuelt: behandlinger > oppdater varelager) og et hovedboksbilag for vareuttaket blir opprettet.  

Til slutt kan du opprette en utgående faktura basert på informasjon fra salgsordren/leveransen. Klikk på behandlinger > klargjør faktura.