Retur for kredit (RC)

Hvordan du behandler returordre i Visma.net ERP: Retur for kredit (RC) – retur av varer og kreditnota til kunde. 

Det er tre ulike måter å registrere returen på, avhengig av hva som er enklest og hva som skal krediteres. 

Alternativ 1: Kopiering av original salgsordre. 

1. Finn frem den salgsordren som skal krediteres.  

2. På salgsordren, velg Behandlinger > Kopier til ordre.  

3. Du får opp en boks: sett ordretype til RC, og huk av om du ønsker ny beregning av priser og rabatter. 

4. Juster eventuelt varer og antall på RC-ordren i henhold til det som skal krediteres.  

5. Velg deretter Behandlinger > Opprett mottak

6. Det opprettes en leveranse, velg her Behandlinger > Bekreft leveranse. Husk deretter å oppdatere varelageret (Behandlinger > Oppdater varelager)

7. Velg deretter Behandlinger > Klargjør faktura. Det lages nå en kreditnota.  

8. Velg Oppdater og til slutt fakturer kreditnotaen. 

Alternativ 2: Registrering av RC ordre og hente opp opprinnelig faktura. 

1. Registrer ordre med ordretype RC, legg inn kunden og klikk på Legg til faktura

2. Søk opp aktuell faktura, merk de varene som skal krediteres, og klikk på Legg til og lukk

3. Fortsett samme rutine som over, fra punkt 5.  

Alternativ 3: Registrer ordren manuelt. 

1. Registrer ny ordre med ordretype RC.  

2. Legg inn kunden og registrer varene som skal krediteres på varelinjene.  

3. Fortsett samme rutine som over, fra punkt 5. 

Merk: Alle returvarer legges tilbake på lokasjon 2 for returvarer, dette etter standard oppsett. Returlokasjonen må da sjekkes og varene overføres til lokasjon for salg, eller tas ut for kast og årsakskode for utgiftsføring. Oppsettet kan endres i forhold til dette.