Retur med erstatning (RR)

Hvordan du behandler returordre i Visma.net ERP: Retur med erstatning (RR) – ingen fakturautsendelse. 

Ordretype RR betyr at kunden sender varer tilbake og mottar det samme i retur. Det utstedes ingen faktura.  

Her kan man også opprette RR-ordren på de samme tre måtene som for retur for kredit (RC), enten ved kopiering av opprinnelig ordre, hente opprinnelig faktura eller registrere manuelt. 

1. Finn frem den salgsordren som skal krediteres.  

2. På salgsordren, velg Behandlinger > Kopier til ordre

3. Du får opp en boks: sett ordretype til RR, og huk av om du ønsker ny beregning av priser og rabatter. 

4. Varen som er returnert må være merket på varelinjen medBehandling = «Mottak».  

5. Juster eventuelt varer og antall på RR-ordren i henhold til det som skal krediteres. 

6. Velg deretter Behandlinger > Opprett mottak.  

7. Det opprettes en leveranse, velg her Behandlinger > Bekreft leveranse

8. NB! Husk å oppdatere varelager etter at leveransen er bekreftet.  

9. Gå tilbake til returordren (RR). Legg merke til at «Fullført»-knappen på returvarene er huket av. Legg også merke til at det nå har kommet en ny varelinje med behandling «Uttak». Erstatningsvarene kan nå sendes til kunde.  

10. Bruk vanlig funksjonalitet for å opprette leveranse (Behandlinger > Opprett leveranse)

11. Husk å oppdatere varelageret etter at leveransen er bekreftet.  

Merk: Returvarene blir lagt på lokasjon 2 for returvarer (standard oppsett). Det blir ikke utstedt en utgående faktura siden varene byttes.