Returordre (RM)

 Hvordan du behandler returordre i Visma.net ERP: Returordre (RM) – retur for erstatning og utsendelse av ny kreditnota og faktura. 

Returordre kan brukes når kunden returnerer varer og mottar andre varer, eller varer med høyere/lavere pris, i retur. Det utstedes kreditnota for returen og faktura for ny leveranse. 

Her kan man også opprette RM-ordren på de samme tre måtene som for retur for kredit (RC), enten ved kopiering av opprinnelig ordre, hente opprinnelig faktura eller registrere manuelt. 

1. Lag en ny returordre (ordretype: RM) med en av fremgangsmåtene nevnt ovenfor. 

2. Varen som er returnert må være merket på varelinjen med Behandling = «Mottak». 

3. Opprett først mottak av returvaren. 

4. Bekreft leveranse og deretter oppdater varelager. 

5. Gå tilbake til returordren (RM).  

6. Legg merke til at «Fullført»-knappen på returvarene er huket av. Legg også merke til at det nå har kommet en ny varelinje med behandling «Uttak». Erstatningsvarene kan nå endres ved å bytte til annen vare med annen pris.  

7. Følg deretter vanlig rutine for levering av varer (Behandlinger > Opprett leveranse). Husk å oppdatere varelager etter bekreftelse av leveranse. 

8. Til slutt kan du klargjøre faktura på begge leveransene:  

Kreditnota for mottaket (returvare): 

Faktura for uttaket (ny vare): 

Merk: Varelageret er nå oppdatert med retur av den ene varen til lokasjon 2 for returvarer (standard oppsett). Ny vare er tatt ut av lageret, samt kreditnota og faktura er opprettet.