Samlefakturering av salgsordre

Hvordan du oppretter en samlefaktura av flere salgsordre til en og samme kunde. 

Start med å fjerne avhukingen på Fakturer separat på ordretypen SO (salgsordre).  

Dette gjøres ved å gå til menyvalget: Salg > Innstillinger > Ordretyper > SO.  

Merk: Dette er en generell innstilling som gjelder for alle kunder; ikke mulig å sette som standard på hver enkelt kunde.  

Etter man har bekreftet leveranse på salgsordrene, kan man plukke de salgsordrene som skal klargjøres på én faktura.  

Gå til: Salg > Behandling > Behandle ordrer / behandle leveranser > Velg behandling: Klargjør faktura > Velg gjeldende salgsordrer (til en og samme kunde) > Behandle. 

Den utgående fakturaen vil se slik ut: