Hvordan oppdatere kostpriser

I Visma.Net ERP brukes normalt varemottaket til å beregne kostprisen på lagervarene. Har du vært så uheldig å glemme å legge til kostprisen på mottaket må du gjøre en lagerkorreksjon i ettertid for å rette opp i dette. 

  • Hvor kommer kostprisen fra 
  • Hvor ser vi kostprisen 
  • Hvordan kan den korrigeres 

Varemottaket bestemmer hvilken kostpris som beregnes for varene.  

Kostprisen beregnes kontinuerlig som et glidende snitt av alle varemottakene du har på denne varen og vises standard her 

Med egendefinerte rapporter kan den også vises f.eks. her: 

Har du glemt å legge til kostprisen på varemottaket må du gjøre en lagerkorreksjon (justering) for å påføre kostprisen på varene. Hent opp vinduet som heter justeringer og lag en ny korreksjon: 

Her legger du varenummeret du vil korrigere og skriver inn totalbeløpet du egentlig kjøpte alle varene for. Siden vi ikke skal korrigere antallet på lageret må kolonnen med antall og enhetspris stå tom. Du skal kun skrive inn totalbeløpet i «Utvidet kostnad» kolonnen. 

Du må velge årsakskode etter hvilken lagerkonto du benytter, i min demoklient bruker jeg årsakskode 4 – justering som er knyttet mot konto 1460. 

Siden vi «justerer» et eksisterende krever systemet at du legger til et kvitteringsnummer også. Detter er bilagsnummeret på det opprinnelige mottaket du glemte å legge til kostprisen. Ligger det flere her må du passe på at du velger det riktige i forhold til hva du vil korrigere. 

Se over informasjonene i justeringen og oppdater. 

Navigerer du tilbake til varekortet eller lagerspørringen din vil du nå se at varen har fått påført sin rettmessige kostpris.