Lagersaldo

Når du oppretter salgsorder vil du i bunn av ordren se en linje med «Beholdning», «Tilgjengelig», «Tilgjengelig for levering» og «Allokert». Denne artikkelen viser når og hvordan disse saldoene endres. 

Beholdning: dette er den rene lagersaldoen og forteller deg akkurat hvor mye du har på lager til enhver tid. 

Tilgjengelig: Viser hvor mye du har tilgjengelig fratrukket det du har i ordre. Altså Beholdning – åpne ordre. 

Tilgjengelig for levering: Viser hvor mange du har tilgjengelig fratrukket leveranser. Altså Beholdning- åpne leveranser 

Allokeringer: Denne statusen får du om du bruker allokeringsfunksjonen. 

Eksempel: 

Gjør mottak på 10 Flasker (Beholdning = 10, Tilgjengelig = 10, Tilgjengelig for levering = 10) 

Oppretter salgsordre på 5 Flasker (status: Åpen), «Tilgjengelig» endres nå til 5. Beholdning og Tilgjengelig for levering er fortsatt 10 fordi vi ikke enda har gjort noen endringer på lageret eller laget en leveranse. 

Oppretter leveranse på salgsordre (uten å levere): Leveransen ligger nå som Åpen, «tilgjengelig for levering» reduseres fra 10 til 5. 

Bekrefter leveranse: Beholdning går fra 10 til 5. 

igjennom denne prosessen ser du hvordan lagerstatusene beveger seg basert på hvor langt i prosessen varen har kommet. «Tilgjengelig» og «Tilgjengelig for leveranse» kan også differensiere om du f.eks. har flere SO opprettet en Leveranser.