Pakkemontering

Hvordan du oppretter pakker som er satt sammen av flere varer og selges komplett. 

Selveste pakken kan være en lagervare eller en ikke lagerført vare, og kan bestå av andre lagervarer eller ikke lagerførte varer som komponenter. Pakker gjøres tilgjengelig for salg ved bruk av pakkemontering. 

I dette eksempelet lager vi en pakke kalt «Sykkel». Dette er en lagervare som består av ulike komponenter som f.eks. sykkelramme og sykkelhjul. Disse er også lagervarer. 

Det gir muligheten til å se lagerbeholdning på sykkelen i sin helhet, men også på hver enkelt komponent. Slik at du har kontroll på hvilke komponenter som må kjøpes inn for å kunne montere sammen sykkelen for salg. 

Start med å opprette pakken som en lagervare og huk av for «Er en pakke».  

Under fanen Pris/Kost-info kan du sette en standardpris for pakken.  

Komponentene opprettes som separate varer. På disse skal man ikke aktivere feltet «Er en pakke», da det kun er den komplette pakken som skal aktiveres.  

Sykkelramme: 

Sykkelhjul: 

Opprettelse av pakken: 

Etter at pakken og komponentene er opprettet, går du til menyvalget Vare > Registre > Spesifikasjoner for pakkemontering. 

Her registrerer du hvilke komponenter som inngår i pakken og hvor mange enheter av de forskjellige varene.  

I feltet Varenr. for pakke kan du søke opp varer satt som «Er en pakke». 

Legg til varene som inngår i pakken (under Komponentnr), som lagerkomponenter og/eller ikke lagerførte varekomponenter.  

Under Komponentmengde registrerer du hvor mange enheter av varen som brukes i pakken.  

Klikk på lagre-knappen når alt er klart. 

Opprett lagersaldo for pakken: 

Gå til menyvalget Vare > Transaksjoner > Pakkemontering. Klikk på pluss-knappen for å registrere ny pakkemontering.  

Rutinen oppdaterer lageret med verdier fra pakken og du angir om det er til Produksjon eller Demontering.  

Eksempel: 

Du har en pakke som heter «Sykkel» som består av en sykkelramme og to sykkelhjul. Alt skal være lagerførte varer, hvor ramme og hjul allerede er lagervarer.  

For å melde pakken «Sykkel» inn på lager, oppretter du en pakkemontering med type Produksjon.  

Legg inn Varenr. for pakken «Sykkel». Ramme og hjul blir da hentet som komponenter.  

I feltet Antall legger du inn antall sykler du skal melde inn på lageret.  

Klikk på Oppdater. Ramme og hjul reduserer lager og sykkel blir meldt inn på lager.