Hvordan finne KlientID i Visma.Net ERP

Hvordan du kan finne klientID i din Visma.Net klient. Dette er blant annet brukt for å autentisere APIet ved bruk av integrasjoner. 

Dette krever at brukeren har administrator rettigheter 

  1. Velg Admin vinduet 
  1. Velg Firma 
  1. Hent ID 

Dette er en GIF som viser vei. 

Admin – > Firmaer: 

Søk opp firmaet du skal finne ID til: 

Du finner IDen her (ved siden av Firma-ID):