Hvordan bruke årsakskode i Visma.Net ERP

Årsakskoder benyttes for å forenkle hvordan du konterer og bruker kostnadsbærere rundt i systemet. Du setter de opp under «årsakskoder». Hva du velger her avgjør hvor de kan brukes og hva som dukker opp. Du kan ha så mange kostnadsbærer du måtte ønske og det påvirker ingenting i systemet før du tar de i bruk.  

Trykk pluss for å lage en ny 

Videre fyller du inn konto og kostnadsbærer du vil bruke 

I mitt eksempel skal jeg lage en årsakskode for retur av et varemottak. For at returen ikke skal føres rett på 4000 konto legger jeg her opp 2961 Annen påløpt kostnad.  

Husk å lagre når du er ferdig.