Hvordan rute mail til egen mailserver – Mail i søppelpost

I enkelte tilfeller kan e-post man sender fra systemet gå i spm. hos mottaker. Dette er fordi mailserveren du låner av Visma og benyttes av mange andre og det kan derfor være lurt å sette opp din egen mot ditt eget system. 

Oppsettet gjør du under «systemets e-postkontoer»: 

Detaljene som skal inn i de respektive feltene må anskaffes i admin bildet fra mailkontoen din eller fra leverandøren av mailserveren deres.