Manuell synkronisering av kostnadsbærere fra Financials til Approval Payroll Expense

Denne fremgangsmåten forutsetter at din bruker har tilgang til «Visma.net Admin» 

1. Gå inn i Visma.net Admin > Firmaer > Klikk på gjeldende firmaklient

2. Slå av »Master Data Management» og klikk på «Lagre og lukk». Det kan ta et par minutter. 

3. Gå inn på firmaet igjen. Slå på«Master Data Management» og klikk på »Lagre og lukk»

4. Gå inn i Visma.net Financials. Søk og gå inn i menyvalg «Registerverdier»

5. Velg «SUBACCOUNT» som Register-ID. Velg gjeldene segmentnummer, hvor det er lagt inn nye kostnadsbærer-verdier som skal synkroniseres til Approval/Payroll/Expense.bilde5 

6. Legg f.eks. et punktum bak beskrivelsen på siste verdien i listen. Deretter klikke på «Lagre». 

    Dette for å fortelle systemet at en endring har blitt utført og manuelt trigge en synkronisering. 

7.  Fjern punktum på verdier slik den får en reel beskrivelse igjen. Avslutt med å klikke på «Lagre»

Nye kostnadsbærer-verdier skal nå synkroniseres, men vær OBS på at det kan ta litt tid.