Utfør fordeling

For å kjøre fordelingene som skal gjøres utfra fordelingsnøklene gjør du som forklart her 

Gå på Hovedbok-Behandling-Utfør fordeling 

Her ser vi siste bunten som har blitt kjørt med buntkontrollsummen som ligger i feltet for dette. 

Etter at fordelingen er kjørt ser vi at det har kommet på føringer på 3300,- siden forrige hovedboks fordeling. 

Hovedboktransaksjonen ser slik ut: 

Selve bunten oppdateres ikke automatisk, den kan oppdateres ved å trykke på Oppdater knappen inne på bunten eller på behandling-Oppdater bilag under Hovedbok.