Opprette automatiseringsplan

Hvordan du oppretter automatiseringsplaner i Visma net ERP 

På Behandlingsmenyen i systemet kan du i alle moduler aktivere tidsplaner som gjør jobben for deg. 

Se etter klokken øverst i knapperaden. Når du trykker på denne og Legg til er aktiv kan du legge til en ny tidsplan. Dersom knappen Vis er aktiv betyr det at det ligger en tidsplan her allerede. 

Når du har trykket på Legg til kan du sette opp innstillingene for denne tidsplanen. 

Legg inn en beskrivelse og sett hake på aktiv. 

Under detaljer legges dato som tidsplanen skal starte. 

Dersom tidsplanen skal kjøres uten tidsbegrensning eller grense for hvor mange ganger den skal kjøres hukes det av for ingen utløpsgrense og ingen utførelsesgrense. 

Under fanen Tidsplansetter du innstillinger for når den skal kjøres. 

Er det daglig, ukentlig, månedlig eller per regnskapsperiode. Setter du hake på månedlig velger du til høyre hvilken dag i måneden den skal kjøres. Velger du per regnskapsperiode kan du velge om det skal kjøres i slutten, begynnelsen eller en fast dag i måneden. 

På iverksettelsestid setter du når det skal kjøres mellom, f.eks. mellom kl. 0800 og 16.00 

Eller du kan sette at den skal kjøres hver time. Da setter du 01:00 i feltet Hver. 

Neste utførselstidspunkt oppdateres automatisk ved kjøring. 

Per i dag er det en begrensning på hvor ofte tidsplanen kjører i løpet av dagen, så selv om det er satt opp at den skal kjøre hver time er det ikke sikkert det er realiteten. 

Under fanen betingelser kan det settes ulike betingelser på kriterier som må være fylt for at det skal bli kjørt. F.eks. kan man sette på dette på bare periodiseringsnøkkel 1. Da henter man inn periodiseringsnøkkel i feltnavn, Betingelsene settes til er lik, deretter settes verdi til 1. 

Det må ikke ligge noe i dette feltet dersom det ikke er noe spesielt som skal spesifiseres. 

Under Fanen Filterverdier kan det også legges inn betingelser på f.eks. periodiseringsnøkkel eller dato. Men trenger man normalt ikke legge inn noe hvis det ikke er begrensninger på tidsplanen man ønsker å sette. 

Når du trykker lagre og lukk vil automatiseringsplanen settes aktiv og er klar til å kjøres.