Føring transaksjoner i bankstyring med mva

Hvordan du fører transaksjoner med mva under Bankstyring-Transaksjoner. Dersom du skal føre mva bilag som ikke skal via kunde eller leverandørreskontro er det her du fører dette. 

Hent opp Betalingskontoen som du skal føre på. 

Velg posteringstype. Her står det markert med gult de posteringstypene som har med føring av mva å gjøre som er standard i systemet. På disse posteringstypene er det lagt til avgiftssone som du må ha for å kunne føre mva i systemet. 

  

I eksempelet under har vi valgt utbetaling brutto. Det betyr at du legger inn bruttobeløpet på linjen og da vil mva trekkes ut. 

Som standard er det nettoføring i systemet. 

Når du har valgt posteringstype som styrer mva vil det komme opp en standard avgiftskode. I dette tilfelle er det avgiftskode 1 som genererer 25 % mva. Denne kan overstyres til en annen avgiftskode med middels eller lav sats om du trenger. 

Ved oppdatering av bilaget ser posteringen på hovedboks transaksjonen slik ut: