Hvordan opprette en ny betalingskonto

Hvordan du oppretter en betalingskonto og hvordan valgene dine her bestemmer når den dukker opp i systemet. 

Hva gjør du? 

  • Lage hovedbokskonto 
  • Sette innstillinger på hovedbokskonto 
  • Opprette betalingskonto 
  • Eksempel 

For å legge til betalingskonto må du først legge til en ny hovedbokskonto i hovedboken, under «kontoplan» 

Sett instillingen for kontoen. Disse kan i stor grad være lik som de i samme kontogruppe. Lager du f.eks. en konto i 1900 serien legger du til kontogruppe 190, osv. Siden kontoen skal bli en betalingskonto må du også angi en valuta – normalt NOK. Skal du betale i andre valuta bruker du annen valuta (EUR, DKK, USD, etc) 

Lagre kontoen før du forlater kontoplanen. 

Deretter går du til «betalingskontoer» (bruk søkefeltet så dukker den opp raskt) 

Trykk på «+» 

Skriv inn nummeret på betalingskontoen i «betalingskonto» feltet deretter henter du opp kontoen du laget og velger den i «konto» feltet: 

Videre må du legge til betalingsmetoder, dette bestemmer når kontoen vil være synlig: 

Eksempel:  

Legger du f.eks. bare til betalingsmetode 2: 

Vil denne kontoen kun være synslig når du velger betalingsmetode 2 på betalingen: 

  • her har jeg valgt betalingsmetode 1 på betalingen – kontoen vises derfor ikke. 

Kontoene som vises, har alle lagt til betalingsmetode 1 på seg – som du ser kommer ikke konto 1935 opp her (enda) 

Legger til betalingsmetode 1 på betalingskontoen (1935): 

Nå har vil kontoen dukke opp også når betalingsmetode 1 er valgt: