Hvordan overføre mellom bankkontoer med ulik valuta

Gå på Arbeidsområdet Bankstyring. Vis hele menyen slik at alt som har med balstyring vises. Velg deretter Internoverføring i menyen under Transaksjoner. 

Trykk på + knappen for å lage et nytt bilag. 

Fyll inn feltene som vist i rødt under. 

Trykk deretter OPPDATER. 

Systemet har nå generert 2 bilag hvor det blir brukt en mellomregningskonto. 

Bilagene ser slik ut: