Korreksjon mva/korreksjon mva på Expense fra lønn

Hvordan du kan korrigere mva som ikke har med kundereskontro eller leverandørreskontro å gjøre. 

Har det ikke blitt ført mva på en konto/bilag eller du trenger å få ført mva på Expense som har kommet fra Payroll kan du gjøre det som forklart her. Dette bør korrigeres i Bankstyring da denne modulen beregner mva automatisk. 

Gå på Bankstyring-Transaksjoner-Transaksjoner 

Trykk på + knappen for å lage et nytt bilag. 

Når du skal lage et bilag i bankstyring må du legge til en betalingskonto selv om du ikke skal føre noe på denne. Dette er et nødvendig felt.  OBS! Når Bruttobeløpet til høyre for betalingskontoen har beløp 0 blir dette postert på denne kontoen, så dobbeltsjekk at dette er tilfelle dersom du ikke skal føre noe på denne kontoen. 

Legg så inn posteringstypen. Her er det viktig at du bruker en posteringstype hvor det skal legges inn bruttobeløpet på linjen. For inngående mva er det posteringstype 14 som skal brukes. 

Legg inn på beskrivelsen hva dette gjelder. 

Legg inn beløpet med minus uten avgiftskode (denne vil krediteres når detter inngående mva) 

Legg inn beløpet i pluss med avgiftskode. Denne vil komme til debet og gi en føring på avgiftsoppgaven når du ser oppe til høyre at det er et Avgiftspliktig grunnlag. 

  

Under fanen avgifts detaljer skal det også ligge et avgifts nummer for at bilaget er med på avgiftsoppgaven. (Hvis det er blankt her, sjekk under regnskapsdetaljer at det ligger sone 10 og Brutto. Det hentes fra prosteringstypen.) 

Trykk deretter lagre og Oppdater. 

Bunten ser slik ut etter føring. 

  

  

På denne måten kan du korrigere mva bilag i bankstyring. Har du for eksempel ført mange inngående fakturaer med trekk for matvaremva uten at det kan trekkes så kan du korrigere det som et samlebilag her. Da gjøres det bare motsatt ved at man tar minus på linjen med mva og pluss på linjen uten mva. Da får du mva bort fra avgiftsoppgaven. Dette bør gjøres i en dertil egnet periode og per konto som det opprinnelige bilaget ble ført på. Det bør også merkes med beskrivelse på hvilke bilag dette er korrigert på, og det kan for eksempel legges ved som filvedlegg. Det viktigste er å ha dokumentasjon på hva som er gjort/korrigert.