Reversere bilag i bankstyringsmodulen

Trenger du å reversere et bilag du har ført under bankstyring gjør du dette på følgende måte. 

Hent opp bilaget du skal reversere ved å gå på Bankstyring-Transaksjoner. 

  

Trykk deretter på Behandlinger-Reverser  

Bilaget blir ført motsatt vei da beløpet legger seg med negativt fortegn. 

Trykk deretter Oppdater for å bokføre bilaget.