Endre budsjett

Du har mulighet til å endre på budsjettet etter at det er oppdatert. 

Gå på Hovedbok-Transaksjoner-Budsjett. 

Endre på de kolonnene hvor det er feil beløp. Skulle det ikke vært noe tall setter du 0 i beløpsfeltet. Trykk deretter på å fordele så fordeler systemet tallene om igjen. 

Etter endring av beløp er oppdatert avhukingen fjernet. 

Gå deretter inn på Hovedbok-Behandling-Godkjenn budsjett for å oppdatere budsjettet med de nye tallene.