Godkjenn budsjett

For at budsjettet skal bli oppdatert i systemet må det godkjennes. 

For å godkjenne budsjettet går du til Hovedbok-Behandling-Godkjenn budsjett 

Marker de linjene du vil ha oppdatert og trykk oppdater eller trykk oppdater alle for å få alle linjene oppdatert. 

Når du etterpå går inn på selve budsjettet vil du se at alle linjene står som oppdatert.