Innleggelse budsjett fra Excel

Du kan legge inn budsjett fra en excel fil som du selv har laget. Det beste er å bruke et budsjett mal som forklart i denne artikkelen. 

For å hente ut en mal i Excel går du på Hovedbok-Transaksjoner-Budsjett 

Trykk på plussknappen for å få en linje og trykk på Excel knappen for å eksportere ut en fil. 

Fordelen med å eksportere ut denne filen er at da er alle kolonnene forhåndsdefinert og mappingen av kolonnene gjør seg selv ved import. Det er viktig å legge inn Beløp og fordelt beløp likt. Det fordelte beløpet må stemme overens med det som er lagt inn hver måned. 

For å importere filen inn i systemet igjen klikker du på last opp knappen inne i budsjettet. 

Trykk på browse og hent opp filen du skal importere fra det området hvor den er lagret. 

Trykk deretter på last opp knappen 

Etter at du har trykket på OK knappen kommer kolonnebildet opp. 

Her mappes kolonner i systemet opp mot kolonner i Excel arket. Siden vi har brukt et Excel-ark eksportert fra systemet mappes dette automatisk 

Etter du har trykket på OK knappen legger alle budsjett tall seg inn i budsjettet og det er muligheter fro videre redigering her. 

Lagre deretter budsjettet og gå på Hovedbok-Behandling-Godkjenn budsjett for å oppdatere budsjettet.