Opprette budsjett

Hvordan du legger inn budsjett i Visma.net ERP. 

Det er flere måter å legge inn budsjettall i systemet på. Du kan hente inn kontolinjer fra budsjettkonfigurasjon, og deretter legge inn tallene manuelt eller hente tall fra hovedboken. Du kan hente inn budsjettall fra Excel ark. Dersom du har tall i Excel ark trenger du ikke lage noen budsjettkonfigurasjon i forkant. Dette står det forklart om i egen artikkel. 

Innleggelse budsjettall på bakgrunn av budsjettkonfigurasjon 

Når du svarer ja på spørsmålet vil alle kontoene hentes inn i budsjettet. 

Når du skal legge inn budsjettallene begynner du med å legge inn totalbeløpet i Beløp feltet. Du kan deretter skrive inn for hver måned i de respektive kolonnene. Dersom du skal ha jevn fordeling hver måned kan du trykke på fordele knappen. Da vil systemet dele opp beløpet i 12 og fordele jevnt over periodene. 

Du har også mulighet til å sette hake i feltene for om det skal oppdatere alle linjene i gruppen. 

Du har også muligheter til å legge inn tall basert på regnskapstall fra hovedboken for tidligere år. 

Da kan du enkelt legge til en prosentvis økning i budsjettet. 

Dette gjør du ved å trykke på knappen Hent fra Hovedbok. 

I neste bilde i veiviseren velger du hvilke kontoer og kostnadsbærer dette skal legges inn på. 

I siste punkt på veiviseren velger du om nye kostnadsbærere skal legges til eller ikke. 

Når du trykker på fullfør knappen hentes tallene fra regnskapet inn og legges på 20% 

Lagre Budsjettet når du er ferdig.  

For at budsjettallene skal bli oppdatert må det godkjennes fra Hovedbok-Behandling-Godkjenn budsjetter. Dette står beskrevet i egen artikkel.