Avskrive driftsmidler

Hvordan du kjører avskrivninger i systemet. 

Før du kan kjøre avskrivninger må du beregne hva som skal avskrives hver måned. Dette gjør du inne på driftsmiddelet under Behandling-Beregn avskrivning inne på selve driftsmiddelet.  

For å kjøre avskrivninger på driftsmidler i systemet går du på Driftsmidler-Behandling-Beregn avskrivning. Når du ikke velger periode har du kun muligheter til å beregne avskrivningene, dvs det samme som vi gjorde i punktet over, bortsett fra at her kan vi gjøre det på mange driftsmidler samtidig. 

For å kjøre avskrivningene legger du perioden du skal avskrive frem til. Da vil systemet avskrive alle periodene frem til den perioden du har satt. 

Sett hake foran de driftsmidlene du ønsker å avskrive, evt avskriv alle ved å trykke på Behandle alle.  

Avskrivningene ser slik ut på driftsmiddelet: