Avskrivingsmetoder

Avskrivningsmetoder ligger knyttet mot driftsmiddelklasser i systemet. Driftsmiddelklassene som ligger inne som standard er knyttet mot lineær avskrivning. Saldoavskrivning brukes for skattemessige avskrivninger. 

Det ligger inne flere avskrivningemetoder som standard i systemet, og som kan brukes. 

Lineær avskrivning har kobling mot beregningsmetode Lineær. Dvs at et driftsmiddel som skal avskrives har det samme avskrivningsbeløpet hver måned.