Driftsmiddelklasser

Driftsmiddelklasser knyttes mot et driftsmiddel ved opprettelse av driftsmiddelet. Klassen inneholder info som antall år som det skal avskrives, hva slags type avskrivning det er Saldoavskrivning/Lineær avskrivning, hovedbokskontoer osv 

På første fanen under Generelt finner du info rundt hva slags type driftsmiddel det er og antall år som levetiden er. 

Avskrivningsinnstillinger 

Under fanen driftsmiddelinnstillinger ligger kobling mot hovedbok og hva slags klassemetode som skal benyttes. 

Under fanen Hovedbokskontoer knyttes hovedbokskontoer som benyttes mot driftsmiddelet. 

OBS! Dersom det trengs andre kontoer enn de som ligger der så kan du kopiere en driftsmiddelklassen som ligger der og lage en ny hvor du endrer hovedbokskontoene. Som standard i systemet er driftsmiddelkontoen og konto for akkumulert avskrivning den samme. Dersom det fe.sk ønskes å bruke 2 ulike kontoer, f.eks 1281 som konto fo akkumulert avskrivning endres dette her.