Innleggelse inngående saldo på et driftsmiddel

Dersom du har et driftsmiddel som har eksistert før du tok i bruk Visma.net ERP legges dette inn med inngående saldo manuelt direkte som et driftsmiddel som forklart i denne artikkelen. 

Er det derimot mange driftsmidler det er snakk om kan vi importere disse hos dere som en konsulenttjeneste etter en mal som dere kan få ved henvendelse. 

Før du kan legge inn driftsmiddel som er delvis avskrevet må du opprette regnskapsår for hele regnskapsperioden i Hovedbok, og du må også generere driftsmiddelkalender. 

Denne artikkelen forklarer hvordan du legger inn regnskapsår tilbake i tid. 

Fjern innstilling for oppdater hovedbok 

Gå på Innstillinger-Driftsmiddelinnstillinger fjerne hake for oppdater hovedbok, trykk deretter på lagre knappen. 

OBS! Det er veldig viktig å sette på denne haken etter at driftsmidlene er opprettet ellers vil det ikke skje noen avskrivning. 

Generer driftsmiddelkalender. 

Gå til Behandling-Generer kalendre for Driftsmidler. 

Legg inn siste år du skal generere kalendre for. 

Marker foran Hovedboken og trykk Behandle 

Opprett Avdeling 

Denne artikkelen forklarer hvordan du gjør dette. 

Klikk + for å legge til et nytt driftsmiddel med følgende innstillinger 

Legg inn driftsmiddelet 

Gå til Registre-Driftsmidler 

Driftsmiddel ID: Blir lagt til automatisk ved lagring 

Driftsmiddelklasse: dersom du trenger å endre kontoene på klassen oppretter du en ny klasse som forklart i denne artikkelen. Driftsmiddelklasse og Driftsmiddeltype hentes fra denne. 

Mottaksdato og Dato tatt i bruk legges inn. 

Under fanen saldo legges det inn siste avskrivningsperiode og akkumulert avskrivning. 

Deretter Fjerner du haken På vent under første fanen og lagrer driftsmiddelet. 

Etter at dette er gjort beregner du avskrivninger ved å gå på Behandling-Beregn avskriv.