Innleggelse nytt driftsmiddel

Ved opprettelse av et nytt driftsmiddel kan det gjøres som forklart i denne artikkelen eller ved å konvertere innkjøp til driftsmiddel beskrevet i annen artikkel. 

Gå på Driftsmidler-Registre-Driftsmidler 

Fyll inn feltene som er markert med grønt. 

Trykk deretter Lagre knappen. Da får driftsmiddel tildelt et nummer. For at du skal få beregnet avskrivninger må du fjerne haken PÅ VENT og gå deretter på Behandling-Beregn Avskrivning. 

Da er driftsmiddelet klart for avskrivning.