Konvertere et innkjøp til et driftsmiddel

Når du har fått en inngående faktura på f.eks en pc kan du gjøre om dette til et driftsmiddel på en enkel måte 

Den inngående fakturaen er opprettet og bokført. 

Gå til Driftsmidler-Behandling-Konverter innkjøp til driftsmidler eller skriv konverter innkjøp i søkefeltet øverst. 

Hent opp utgiftkontoen du brukte. Deretter blar du deg frem til den fakturaen som skal konverteres. 

Marker linjen, gå ned i det nederste bildet trykk på + knappen.  

Sett hake i kolonnen nytt driftsmiddel, legg til Driftsmiddelklassen (Denne styrer kontoer, antall år som skal avskrives, om det er lineær eller saldoavskrivning). 

Legg deretter inn Avdeling(dette ligger inne i Firmainnstillinger og må opprettes først, brukes bare i Driftsmiddelsammenheng) og dato tatt i bruk. Trykk deretter på Behandle knappen. 

Etter behandling vil du se at det har blitt opprettet et driftsmiddel. 

Under fanen transaksjonshistorikk vil du se at det har skjedd en postering fra 6800 mot driftsmiddelkonto 1280. 

Under fanen avskrivningshistorikk ligger det foreløpig ikke noe avskrivningsbeløp. Dette må Beregnes. 

Dette får du beregnet ved å gå på Behandling-Beregn Avskrivning 

Etter behandlingen ser du nå hvilket beløp som skal avskrives. 

Hvordan du kjører avskrivningene per måned står beskrevet i denne artikkelen