Opprette avdeling for driftsmidler

Når du oppretter et driftsmiddel, må denne knyttes mot en avdeling. Dette avdelingsbegrepet brukes kun for Driftsmidler og Project accounting modulen 

Avdelingen opprettes ved å søke på avdeling øverst i søkefeltet eller du finner det under Konfigurasjon-Organisasjon-Avdelinger 

Trykk på + knappen for å legge til en ny avdeling. Trykk deretter Lagre knappen øverst til venstre