Overfør driftsmidler

Dersom du har koblet et driftsmiddel mot en driftsmiddelkonto som er feil så kan du ikke endre på dette etter at driftsmiddelet er tatt i bruk. 

For å løse dette kan du opprette en driftsmiddelklasse med riktige kontoer.  

Deretter går du på overfør driftsmiddel under behandling. 

Velg hvilken klasse du skal overføre fra og til og marker deretter det driftsmiddelet som skal flyttes. Trykk deretter behandle knappen. OBS! viktig å ikke trykke på behandle alle, da vil alle driftsmidlene flytte seg.