Utrangering salg av driftsmiddel

Utrangering av driftsmidler vil si at man beslutter seg for at brukbart materiell eller bygninger skal tas ut av drift fordi de ikke lenger er egnet til sitt opprinnelige formål eller på grunn av endret behov. 

Ved salg av driftsmiddel bruker man også prosedyren utrangere driftsmiddel ved å bruke metoden Salg. Denne artikkelen forklarer hvordan dette utføres i Financial. For å se hvilke utrangeringsmetoder som ligger i systemet går du på Driftsmidler-Konfigurasjon-Vedlikehold-Utrangeringsmetoder. 

På utrangeringsmetodene bestemmer du hvilke salgskonto og kostnadsbærer utrangeringen skal føres mot. 

Her kan du opprette nye metoder ved å trykke på + knappen. 

Du har 2 måter å kjøre utrangeringen på. 

1. Ved å gå inn på selve driftsmiddelet deretter Behandlinger-Utrangere 

Da kommer dette bildet opp: 

Fyll inn i feltene markert med grønt. Trykk deretter OK. 

2. Utrangere flere driftsmidler samtidig eller en og en. 

Gå på Behandling-Utranger driftsmidler 

Dersom driftsmiddelet ikke er avskrevet frem til perioden for utrangering setter du på haken for Avskriv før utrangering. Da vil systemet først avskrive deretter føre utrangeringen. 

Etter utrangering får driftsmiddelet status utrangert. 

Under transaksjonshistorikk ser det slik ut: 

Under avskrivningshistorikken ser det slik ut