Diverse rapporter i hovedbok

Her finner vi forskjellige rapporter med forskjellige oppsett. 

Saldolister 

Rapportnavn: Hovedbokssaldo (GL63200S) 

Finnes under: Meny – Hovedbok – Rapporter 

Denne gir IB, UB og debet/kredit for en konkret periode (f.eks 02-2019).  

Rapportnavn: Hovedbokssaldo med eksterne koder (GL63201S) 

Finnes under: Meny – Hovedbok – [Vis hele menyen] – Rapporter 

Denne gir IB, UB og debet/kredit for en periodeintervall (f.eks 01-2019 – 02-2019).  

Bilagsjournal/Posteringsjournal 

Rapportnavn: Transaksjonsjournal (GL63302S) 

Finnes under: Meny – Hovedbok – [Vis hele menyen] – Rapporter 

Denne viser bilagene sortert etter periode.  

Rapportnavn: Kontospesifikasjon (GL63301S) 

Finnes under: Meny – Hovedbok – [Vis hele menyen] – Rapporter 

Denne gir en oversikt over føringene per konto.