Endring filteroppsett for balanse- og resultatrapporter

I Visma.net ERP er det mulig å sette ulike filterinnstillinger på balanserapporter og resultatrapporter. 

Hvordan legge til kontonr på resultatrapport 

Gå til Hovedbok > Balanse- og resultatrapporter. 

1. Trykk på den rapporten du ønsker å legge til flere filtermuligheter. 

2. Trykk deretter på knappen «rediger rapport» øverst i menyen. 

3. Velg «kolonnesett», du vil få opp flere alternativer der hvor står forklart hva som er med i malene. 

4. Velg «DPLM3» for «Resultatrapport – Periode med kontonr»  

  

Hvordan legge til andre filterinnstillinger 

Under rapportparametre kan du sette filtrering for Fra-til Konto, Kostnadsbærer, firma, periode og kontogruppe. Ønsker du å sette filter på en av disse ved utskrift av rapporten setter du hake foran forespørsel. Markert med rødt. 

Trykk deretter på lagre knappen. 

  

  

Når du nå skal kjøre ut rapporten vil du se at du har fått nye filterinnstillinger. I dette tilfelle la vi til kostnadsbærere fra og til. OBS, disse er obligatoriske å fylle ut når du har lagret denne innstillingen. 

Ønsker du å fjerne igjen innstillingen senere er det bare å trykke på rediger rapport > ta bort hakene, så får du det tilbake til det opprinnelige.