Hvordan sjekke datafelter og tabeller

Hvordan du kan se felt datafelter og tabeller i Visma Net. Dette er første steget når du skal editere forespørsler og rapporter. 

Det første du burde gjøre når du skal arbeide med rapporter er å sette på «Customizer» og «DashboardDesigner». Denne avkryssningen lar deg se hva alle feltene i systemet heter og hvilken tabell disse hentes fra.  

Avkryssningen finner du her: 

Velg brukeren din: 

Huk deretter av for «Customizer» og «DashboardDeisigner» 

Lagre innstillingene og logg inn og ut av Visma Net. 

Når du nå navigerer inn på en forespørsel vil du se at du har fått et nytt valg øverst i høyre hjørnet: 

Denne nye knappen lar deg navigere direkte inn på forespørselen om du står i en forespøresel, klikker du på «rediger generell forespørsel» vil du komme rett inn redigeringsviduet til forespørselen. 

Står du i et vindu hvor du har muligheten til å registrerer informasjon vil du få et litt annet alternativ, dette lar deg se hva feltet i registreringen heter i tabellene. Trykk på «inspect element»( eller klkk CTR+ALt+Click) og klikk deretter på et felt i registreringen. 

Visningen under viser hvilken tabell (ArInvoice) og datafelt (ExtReference) feltet «Ekstern Ref.» feltet. 

Dette fungerer i alle visninger hvor det finnes data, du kan bruke funksjonen til å lete opp felter på kundekort, transaksjoner for faktura, osv.