Kopiere radsett

Radsett kan være nyttig å kopiere dersom du skal lage en ny rapport og ønsker å bruke et radesett som utgangspunkt i en ny rapport. Resultat og balanserapportene er bygget opp av radsett og kolonnesett. 

Gå på rapporten som er mest mulig lik den du ønsker å kopiere. 

Trykk på rediger rapport 

Etter kolonnen for Radsett ligger rediger knappen. Trykk på denne. 

Nå står du inne i selve kolonnesettet. Aldri rediger direkte i et kolonnesett som er standard fra systemet. Trykk istedet på Kopier kolonnesett knappen. 

Gi radsettet et navn og trykk på kopier knappen. 

Trykk deretter på Lagre og lukk knappen. 

Gå deretter ut av rapportredigeringen og svar OK på at endringene ikke skal lagres, ellers lagres det nye kolonnesettet mot originalrapporten. 

Du har også mulighetene til å gå rett på Radsettet via Hovedbok-Innstillinger-Radsett 

Deretter kopiere denne som forklart over.