Kostnadsbærer på resultatrapport i Visma.Net ERP

Hvordan du tilgjengeliggjør kostnadsbærere som et rapportparameter. 

Vi tar resultatrapport som eksempel, selv om det er mulig å aktivere parametre for kostnadsbærere på de fleste balanse- og resultatrapporter.  

I utvalgvinduet, klikk på Rediger rapport for å legge til eller endre parametre som skal vises på rapporten. 

På feltene Fra kost.b. og Til kost.b. huker du av for «Forespørsel». I de blanke feltene kan du forhåndsdefinere kostnadsbærere om ønskelig. Disse vil da automatisk dukke opp som parametervalg når man skal kjøre ut rapporten. Man kan selvsagt overstyre dette.  

Klikk på lagre når alt er klart. 

Du vil nå se at det er mulig å filtrere rapporten på kostnadsbærere, enten det er én eller flere (fra og til). Listen viser kostnadsbærerstrenger som har blitt brukt i systemet. 

Gjerne ta kontakt med våre konsulenter om du ønsker mer informasjon rundt rapportredigering.