Nyttige rapporter for kunde og leverandøravstemming

Oversikt over rapporter som er fine å bruke når du skal avstemme kunde og leverandørreskontro, og se til at regnskapet er oppdatert. 

Transaksjoner per leverandør 
Gå til Leverandørreskontro – Rapporter – Transaksjoner per leverandør 

Her kan du velge rapporteringsformat:  
Åpne bilag Her får du en oversikt over alle åpne bilag. 
Saldoliste Her får du en oversikt over saldoen på åpne poster. 
 
Du kan velge å se åpne bilag og saldoliste enten for alle leverandører, eller for en enkelt leverandør. Dersom du velger at leverandørfeltet står åpent, vil oversikten vise alle leverandører. 
 
Når du har gjort de valgene du selv ønsker, klikker du «Kjør rapport». 
 
Screenshot 2021-05-14 at 15.33.02 

 
Transaksjoner per kunde 
Gå til Kundereskontro – Rapporter – Transaksjoner per kunde 

Her kan du velge rapporteringsformat:  
Åpne bilag Her får du en oversikt over alle åpne bilag. 
Saldoliste Her får du en oversikt over saldoen på åpne poster. 
 
Du kan velge å se åpne bilag og Saldoliste enten for alle kunder, eller for en enkelt kunde. 
Dersom du velger at kundefeltet står åpent, vil oversikten vise alle kunder. 
 
Når du har gjort de valgene du selv ønsker, klikker du «Kjør rapport». 

  

Aldersfordelt saldo forfalt (leverandør)  

Gå til Leverandørreskontro – Rapporter – Aldersfordelt saldo forfalt 
 

Her kan man enten hente ut for alle leverandører ved å la leverandørfeltet stå åpent, eller velge ut en spesifikk leverandør. 

Under «Rapportformat» kan man velge å se sammendrag hvor den totale sum pr leverandør vises, eller «Detaljert» hvor man får oversikt over hvilke bilag det gjelder. 
Klikk «Kjør rapport». 
 
I denne rapporten vil man få oversikt over hvilke fakturaer som er forfalt og hvor lang tid over forfall det har gått.  

 
Rapporten fordeler mellom gjeldene som betyr at den ikke er gått over betalingsfrist, og når det er gått over frist kategoriseres de mellom 1-30 dager, 31-60 dager, 61 – 90 dager og mer enn 90 dager. 

 
Aldersfordelt saldo forfalt (kunde)  

Gå til Kundereskontro – Rapporter – Aldersfordelt saldo forfalt 
 
Her kan man enten hente ut for alle kunder ved å la kundefeltet stå åpent, eller velge ut en spesifikk kunde.  
 
Under «Rapportformat» kan man velge å se sammendrag hvor den totale sum pr kunde vises, eller «Detaljert» hvor man får oversikt over hvilke bilag det gjelder. 
Klikk «Kjør rapport». 

I denne rapporten vil man få oversikt over hvilke fakturaer som er forfalt og hvor lang tid over forfall det har gått.  
 
Rapporten fordeler mellom gjeldene som betyr at den ikke er gått over betalingsfrist, og når det er gått over frist kategoriseres de mellom 1-30 dager, 31-60 dager, 61 – 90 dager og mer enn 90 dager.