Revisorrapport med alle hovedbokstransaksjoner

Hvilken rapport som revisor skal ha for å få en fullstendig hovedbok med MVA til Excel. 

Revisor ønsker å få rapport med alle hovedbokstransaksjoner inkludert mva grunnlag og beløp. Den beste rapporten til dette er «Avgiftskontroll – detaljert», denne finner du under Avgifter > Forespørsler. Angi Fra periode og Til periode for, deretter hak av for «Vis transaksjoner uten avgiftsperiode» 

Her får du alle transaksjoner med tilhørende avgifter og koder. Benytt kolonnekonfigurasjon for eventuelt å hente ut flere kolonner. Klikk på Excel-knappen for å laste den ut og send rapporten til din revisor.