Avstemme kundereskontro mot hovedboken

1. Kundesaldo 

2. Kontoutdrag 

3. Kontroll  

  

Kundesaldo 

  

1. Gå til skjermbildet Kundesaldo (AR401000).  

  

2. Legg inn hvilken periode du skal avstemme i feltet Periode, f.eks 12-2018. Forespørselen viser utgående saldo for denne perioden.  

  

3. Legg inn hovedbokskontoen du skal avstemme i feltet Hovedbokskonto kunder, f.eks 1500. Merk: det kan være flere hovedbokskontoer i bruk som reskontro. En oversikt over dette får du ved å klikke på førstørrelsesglasset i feltet. Hver av disse må avstemmes separat. 

  

  

4. Øverst til høyre vil du se utgående saldo i feltet Totalsaldo

I mitt eksempel er det altså en debetsaldo på 23 187,80.  

  

Kontoutdrag 

  

1. For å avstemme Saldoen på hovedboken din går du til skjermbildet Kontoutdrag (GL404000). 

  

2. Legg inn samme periode (i dette eksempelet 01-2018 – 12-2018 og 1500) 

  

3. I feltet Utgående saldo øverst til høyre vil du se utgående saldo registrert på 1500. I mitt eksempel er det altså en utgående saldo på debet 22187,80. 

  

  

Dette tallet er altså forskjellig fra tallet på Kundesaldo og må kontrolleres. 

  

Kontroll 

  

1. Dersom tallene ikke stemmer overens bør du gå gjennom bilagene. Det første du bør sjekke er bilag som er ført på andre moduler enn Kundereskontro. For å gjøre dette, klikk på Modul, fjern haken for Kundereskontro og klikk OK

  

  

Nå vises bare bilagene på andre moduler enn Kundereskontro, f.eks Bankstyring. 

  

  

2. Disse må reverseres ettersom de ikke har tatt effekt på reskontroen. Merk: de må reverseres i samme modul som de er ført. Er bilaget f.eks ført på Transaksjoner (under Bankstyring) må de reverseres der. Se samleside om reversering for mer info. Når dette er gjort skal utgående saldo på Kundesaldo og Kontoutdrag vise samme sum. 

  

3. Bilagene som er reversert i andre moduler må deretter føres på nytt i Kundereskontro. 

  

4. Hvis tallen på Kundesaldo og Utgående saldo fortsatt ikke stemmer overens kan det være behov for å regenerere kundesaldoen. Dette gjøres på skjermbildet Regenerer Kundesaldo (AR509900). 

  

5. Velg perioden du avstemmer (f.eks 12-2018) og klikk Behandle alle

Merk: denne prosessen kan ta litt tid (skal riktignok ikke ta mer enn 10-15 min). 

  

Hvis saldoene fortsatt har differanse, ta kontakt med support.