Føring hovedbokstransaksjoner

Her fører man bilag som ikke har med reskontro å gjøre, i utgangspunktet heller ikke bankbilag. Det er kun føringer av rene hovedbokstransaksjoner. Det kan være korrigeringer, lønnsbilag, årsoppgjørsposteringer og rene føringer mellom kontoer. 

  • Gå til Hovedbok Transaksjoner-Hovedbokstransaksjoner. 
  • Trykk på pluss knappen for å få et nytt bilag. 
  • Velg dato/periode 
  • Poster og konter bilaget med beskrivelse. 
  • Legg inn debet og kreditbeløp og sørg for at bilaget balanserer. 
  • Bruk «drag and drop» for å legge inn et skannet dokument på bilaget som et filvedlegg. 
  • Oppdater 
  •