Hvordan korrigere bokførte hovedboksbilag

Noen ganger er det nødvendig å endre konteringen på hovedboksbilag. Før vi ser på hvordan dette skal gjøres er det viktig å være klar over at dette endrer KUN bilaget i hovedboksmodulen, og ikke i modulen der bilaget originalt er opprettet. Vi anbefaler å korrigere bilag i modulen det er opprettet i.  

 1. Gå inn på Hovedbokstransaksjoner under hovedbok og åpne ønsket hovedboksbilag 
 1. Trykk på «Behandlinger» og velg «Korriger»  
   
  Screenshot 2021-05-14 at 14.41.13 
   
 1. Du blir nå sendt til et korrigeringsvindu. Her inne kan du endre konto og kostnadsbærer. Du kan endre dette ved å dobbeltklikke på kontoen og skrive inn ønsket konto. Det gjøres på samme måte med kostnadsbærer. Trykk deretter «Behandle».  
 1. Det opprettes nå et korrigeringsbilag. I dette tilfellet debet 1920 og kredit 1930. Du kan se dette bilaget ved å trykke på bilagskorrigeringen til venstre på siden. , 
 1. Som vi ser av bilagskorrigeringen kan vi også komme oss til det opprinnelige buntnummeret 
   
  Screenshot 2021-05-14 at 14.35.42 
   
 1. Her ser vi det originale bilaget hvor vi tydelig får oppgitt at det har vært en korrigering på kontoen. 
   
  Screenshot 2021-05-14 at 14.48.00