Hvordan opprette nye kostnadsbærere

Denne guiden viser deg hvordan opprette nye registerverdier til bruk som kostnadsbærere, etter hvert som du får behov for dette. 

  

Merk: Før du oppretter nye kostnadsbærere må innstillingene for de ulike segmentene (avdeling, bil, prosjekt etc.) være satt opp. Dette kan gjøres ved å gå til Konfigurasjon – Konfigurasjonshjelpen - Kostnadsbærere (Du har trolig fått hjelp til dette av en konsulent ifbm. oppsett av programmet). Segmentene her skal ikke endres. Trenger du å gjøre dette anbefaler vi å høre med din partner.  

Eksempel 

  

I dette tilfellet har vi kostnadsbærere med to segmenter, henholdsvis avdeling og prosjekt. Standard kostnadsbærer er 0-00. Vi ønsker å legge til et nytt prosjekt (ny verdi) på det andre segmentet, slik at vi kan føre på dette.   

  

1. Gå til Konfigurasjon – Innstillinger - Registerverdier (CS203000). 

  

  

2. I feltet Register-ID, velg SUBACCOUNT 

  

3. I feltet Segmentnr, velg segmentet du skal opprette kostnadsbæreren på (f.eks Prosjekt hvis du skal opprette et nytt prosjekt). Du får en oversikt over disse ved å klikke på forstørrelsesglasset i feltet. 

  

4. Klikk på +  

  

5. I feltet Verdi, skriv inn verdien du ønsker, f.eks 04. Antall siffer er begrenset av innstillingen på kostnadsbæren. Vi anbefaler at du følger nummerserien, med stigende rekkefølge og samme antall siffer. I eksemplet over legger du f.eks inn 04 

  

6. I feltet Beskrivelse legger du inn en beskrivelse av denne, f.eks «Reklamekampanje for produkt X».  

  

7. Lagre. Registerverdien er nå tilgjengelig for bruk i Visma.net Financials, og du kan f.eks bruke kostnadsbærer 1-04.   

  

  

Merk: hvis Register-ID: SUBACCOUNT ikke er huket av for Tillat direkte registrering av verdier i skjermbildet Registerinnstillinger (CS202000) må kostnadsbærerne med registerverdien 04 som skal brukes opprettes på Kostnadsbærere (GL203000) i tillegg. Tillat direkte registrering av verdier er huket av som standard.