Repeterende hovedbokstransaksjoner

Har du et fast hovedboksbilag som du ønsker skal posteres hver måned kan dette gjøres på følgende måte i Visma.net Financial. 

Gå først på Hovedbok – Transaksjoner – Hovedbokstransaksjoner. 

Opprett bilaget du ønsker skal repeteres. 

Legg til en beskrivelse. Det er viktig at du bare lagrer bilaget, og at du ikke oppdaterer dette. 

Bilaget vil få status planlagt når du knytter det mot en tidsplan. 

  

Gå deretter på Hovedbok – Registre – Repeterende transaksjoner 

Trykk på + knappen og lag en ny repeterende transaksjon. 

Sett opp startdato og en utførelsesgrense dersom denne transaksjonen f.eks skal kjøres 10 ganger. 

Huk av for at denne repeterende transaksjonen er aktiv for at den skal kjøres. Legg også til om det skal kjøres daglig, ukentlig, månedlig eller per regnskapsperiode. Legg også til når dette skal kjøres, om det er daglig, ukentlig, månedlig eller per regnskapsperiode. Her må du også sette opp når i perioden dette skal kjøres, om det er en fast dag. På fanekortet Buntliste legger du til bilaget/bilagene som skal repeteres. 

Når du henter opp bilaget og lagrer det på den repeterende transaksjonsplanen vil bilaget endre status fra Balansert til Planlagt. 

  

Kjør/Opprett repeterende transaksjoner 

Gå på Hovedbok – Behandling – Opprett repeterende transaksjoner 

Du kan velge å kjøre disse manuelt hver måned, eller det kan settes opp en tidsplan som vil kjøre disse for deg. 

  

  

Dersom du går inn på Repeterende transaksjoner igjen, vil du nå se at det har blitt generert to transaksjoner. Disse ligger som balansert og kan oppdateres direkte fra bilaget, eller under Hovedbok-Behandling-Oppdater transaksjoner.