Opprette regnskapsår i Visma.Net ERP

Hvordan du oppretter et nytt regnskapsår, inkludert regnskapsperioder i det aktuelle året. 

Gå til menyvalget Regnskapsperioder

  

  

Her vil du se ditt nåværende regnskapsår. Eventuelt tidligere år. 

Klikk på Pluss-knappen for å opprette et nytt regnskapsår: 

  

  

Neste regnskapsår vil automatisk dukke opp. I dette tilfelle år 2022. 

Klikk deretter på Generer perioder for å opprette regnskapsperiodene i det aktuelle året: 

  

  

Avslutt med å klikke på Lagre-knappen