Automatisk matching av innbetalinger mot kundefaktura

Hvordan du automatisk matcher innbetalinger mot kundefakturaer igjennom » behandle inngående betalinger» bildet under bankstyring. 

I Visma.Net ERP kan du konfigurere Autopay mot din klient og få alle innbetalinger rett inn i systemet. Autopay er integrert med nettbanken og bruker NETS eller Evry som forbindelse, avhengig av hvilken bank du bruker. Etter dette er konfigurert vil betalingene finnes i «behandle inngående betalinger». 

Velg først hvilken konto du skal bruke. 

Deretter velger du betalingen du skal behandle og hvilken faktura du skal matche denne mot. Her kan man også bruke alternativet «automatisk avstemming» for å behandle flere matchinger samtidig. 

Det blir opprettet et betalingsbilag for innbetalingen automatisk og dette blir samtidig matchet mot fakturaen: