Avskriv saldo

I Visma.net Financial kan du føre bort småsaldoer via en automatisk rutine. 

Dersom kundene betaler for mye eller for lite og dette skal føres bort i systemet kan du bruke rutinen avskriv saldo. Dersom kundene har betalt for lite brukes typen Saldoavskrivning, har de betalt for mye brukes rutinen Kreditavskrivning. 

Før du kjører rutinen Avskriv Saldo må du sjekke om du har en årsakskode som har en konto som du vil at det skal avskrives mot. 

Årsakskode 

Gå på Kundereskontro-Innstillinger-Årsakskode eller søk på Årsakskode i søkefeltet på toppen. 

Det ligger allerede noen forhåndsdefinerte årsakskoder for avskrivning av småbeløp. 

Hvis du ønsker å lage en ny trykker du på + knappen i øverste knapperad. 

I feltet Bruk legger du inn om det skal brukes som en saldoavskrivning (Kunden har betalt for lite) eller en Kreditavskrivning (Kunden har betalt for mye). 

Avskriv Saldo 

For å kjøre rutinen går du på Kundereskontro-Behandling-Avskriv Saldo eller du skriver Avskriv saldo øverst i søkefeltet ved siden av Meny. 

Her velger du om det er en saldoavskrivning eller en kreditavskrivning. Velg hvilken grense du vil bruke, dvs at alle poster på kunder under dette beløpet vil komme opp som forslag på at de skal avskrives. 

Marker postene som skal avskrives og trykk på Behandle knappen. 

Etter at de er ferdig behandlet kan du trykke deg inn på fakturaen. Den ligger nå som avsluttet og under fanen betalingshistorikk ser du bilaget som har fått dokument type Saldoavskrivning. 

Saldoavskrivningsdokumentet har følgende føring: